Oficjalny

sklep internetowy

Unikalny kształt zony roboczej
Super mocny wentylator do 76W
100% montaż ręczny
Wylot powietrza ustala się w dowolnym kierunku
12 miesięcy gwarancji

MAX Ultimate VII Super mocny pochłaniacz pyłu do zabudowy

MAX Ultimate VII Super mocny pochłaniacz pyłu do zabudowy
Top:
$259
Woreczki:
Akcesoria:

Naprawdę mocny MAX Ultimate VII. Wyposażony w unikalny wentylator zaprojektowany specjalnie dla czystości Twojego miejsca pracy.

Piękny. Naprawdę wyjątkowy. Wygodny. Idealny wybór dla stacjonarnego miejsca pracy stylisty do paznokci.
Zamów swój MAX Ultimate VII już teraz!

Super wentylator Ultimate VII.

Nie tylko potężny, ale też wyjątkowy. Zaprojektowany specjalnie do pochłaniacza pyłu do paznokci.

Liczba łopatek wirnika – 9. To rekord wśród analogów!

Efekt: wentylator pompuje więcej powietrza.

Kształt łopatek wentylatora jest wyjątkowy!

Ostrza stały się cieńsze oraz położone są bliżej krawędzi wirnika. Efekt-wentylator lepiej zasysa pył z powietrzem.

Mocny silnik elektryczny jest przeniesiony poza obudowę wentylatora.

Efekt: w obudowie o poprzednich wymiarach można umieścić wentylator o większej mocy.

Obudowa wentylatora o specjalnej konstrukcji. Wykonana jest w formie „bajgla” pokrywającego wirnik. Umożliwiło to usunięcie szczeliny pomiędzy ścianami wentylatora a wirnikiem, który ma każdy zwykły wentylator.

Efekt: nadmuchiwanie pyłu podczas napełniania worka filtracyjnego jest znacznie zmniejszone.

Wentylator jest do 5,2 razy mocniejszy niż typowy pochłaniacz.

Wydajność wentylatora wynosi do 401 m3 /godz. To dużo, ponieważ zwykle wskaźnik ten w pochłaniaczach pyłu do paznokci wynosi około 80 m3 /godz.

Główne cechy MAX Ultimate VII do zabudowy:

Posiada pokrywę z siatką o strukturze plastra miodu, która została wyciętą laserowo.

Nie tylko piękna, ale też bardzo trwała. Wycięta z metalu i pomalowana specjalną powłoką ochronną. Niezawodnie chroni łopatki wentylatora przed uszkodzeniem.

Brak złącza widocznego na pokrywie pochłaniacza!

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby na jego przedniej części nie było nic zbędnego. Ani rękawica stylisty, ani ręka klienta nie zaczepią się o śruby, ponieważ ich po prostu nie ma. Pokrywa jest przymocowana do urządzenia za pomocą spawania laserowego.

Wygodny system włączania i regulacji mocy umieszczony bezpośrednio pod ręką.

Pochłaniacz pyłu łatwo włącza się i wyłącza w razie potrzeby. Przycisk wyłączania jest wygodnie umieszczony bezpośrednio na pokrywie urządzenia. Jest on zabiezpieczony przed wilgocią i pyłem, aby trwać tak długo, jak to jest możliwe.

Regulator mocy MAX Pro.

Dostosuj moc i głośność urządzenia za pomocą prostego ruchu dłoni.

7 duże worki fitracyjne 3D w zestawie.

Pochłaniacz pyłu jest wyposażony w dwa pojemne wielowarstwowe worki filtracyjne, które przybierają kształt obudowy i doskonale zatrzymują pył. Przy odpowiedniej pielęgnacji staną się niezawodną barierą dla pyłu. Worki filtracyjne są wielokrotnego użytku. Aby zapewnić komfortową pracę, zamów dodatkowe worki według liczby dni roboczych w tygodniu. Średnia żywotność worka filtracyjnego przy odpowiedniej pielęgnacji wynosi 1,5-2 miesiące.

Łatwa wymiana woreczka filtracyjnego.

Woreczki filtracyjne MAX wyposażone są w opatentowany system montażu MAX EASY ON. Dzięki temu, że długość elastycznego filtra jest regulowana, jego zdejmowanie i zakładanie jest znacznie wygodniejsze niż w przypadku zwykłego pochłaniacz pyłu do paznokci.

Specjalny pierścień przeciwpyłowy do instalacji woreczka filtracyjnego.

Dzięki temu systemowi kurz nie ma szans na wydmuchanie wokół krawędzi worka.

Produkt posiada certyfikaty jakości.

Pochłaniacz pyłu posiada 2 certyfikaty potwierdzające jakość: Unii Celnej oraz Unii Europejskiej. Z MAX’em żadne kontrole nie są dla Ciebie straszne. Certyfikat i karta gwarancyjna jest w komplecie wraz z każdym pochłaniaczem.

 • Prędkość wentylatora 0 - 2500 obrotów na minutę
 • Wydajność obliczeniowa 401 m3/h
 • Szacowana żywotność wentylatora 50 000 godzin
 • Wymiary 29х25х14 cm
 • Waga 2,4 kg
 • Napięcie 220 V
 • Rodzaj wtyczki Euro
MAX Ultimate 7 (wbudowany)
Super mocny pochłaniacz pyłu do zabudowy
259 RUB
Umowa o ofertę sprzedaży towarów w sklepie internetowym max4u.pro
 1. Podstawowe postanowienia.

  1. Niniejsza Umowa została zawarta między indywidualnym przedsiębiorcą (IP) Kudryavtsev Maksim Viktorovich (dalej Sprzedawca), który jest właścicielem sklepu internetowego max4u.pro, strona internetowa https://max4u.pro/ (dalej Sklep internetowy) oraz użytkownikiem usług Sklepu internetowego (dalej Nabywca); określa ona również warunki zakupu towarów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego.
  2. Nabywca wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie klikając na „zgadzam się z warunkami zakupu i przetwarzania moich danych osobowych” przy składaniu Zamówienia.
  3. Zgodnie z artykułem 437 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej (dalej — KC FR) niniejszy dokument jest ofertą publiczną skierowaną do osób fizycznych; w przypadku zaakceptowania warunków określonych poniżej osoba fizyczna zobowiązuje się do zapłaty za Towar i jego dostawę na warunkach omówionych w niniejszej ofercie.
  4. Zgodnie z punktem 3 artykułu 438 KC FR opłata Towaru przez Nabywcę jest akceptacją oferty Sprzedawcy, co jest równoznaczne zawarciu Umowy sprzedaży Towarów na warunkach określonych w niniejszej ofercie oraz na Stronie internetowej.
  5. Sprzedawca i Nabywca gwarantują, iż posiadają oni niezbędne prawo i zdolność prawną, a także wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne i wystarczające do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży detalicznej Towarów.
  6. Zamawiając Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego, Nabywca bezwarunkowo akceptuje warunki niniejszej oferty oraz warunki podane na Stronie internetowej. Zamówienie Towaru złożone przez Nabywcę na stronie internetowej jest potwierdzeniem kontraktu (Umowy) zawartego pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą w sprawie kupna sprzedaży detalicznej Towarów.
  7. W sprawie stosunków pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą zobowiązują przepisy KC FR (w tym Uchwała „W sprawie sprzedaży detalicznej” (Rozdział 30, § 2)), Ustawa FR „W sprawie ochrony praw konsumentów” z dnia 07.02.1992 r.nr 2300-1, Rozporządzenie Rządu FR z dnia 27.09.2007 r. nr 612 „W sprawie zatwierdzenia Zasad sprzedaży zdalnej” oraz inne uchwały obowiązującego prawa FR.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej oferty, w związku z czym Nabywca zobowiązuje się do samodzielnego monitorowania zmian w ofercie zamieszczonej na Stronie internetowej. Zawiadomienie o zmianie niniejszej oferty Sprzedawca jest zobowiązany umieścić nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed datą ich wejścia w życie.
  9. Na podstawie wyżej oznaczonych informacji prosimy o uważne zapoznanie się z treścią oferty publicznej. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem oferty, masz prawo do rezygnacji z zakupu Towarów lub z korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
  10. Niniejsza Umowa powinna być traktowana w takiej formie, w jakiej została umieszczona na stronie internetowej sklepu internetowego i powinna być stosowana i rozumiana zgodnie z prawem obowiąwującym w Federacji Rosyjskiej.
  11. W niniejszej ofercie, o ile kontekst nie wymaga inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie:

   • „Oferta” – oferta publiczna Sprzedawcy skierowana do każdej osoby fizycznej (obywatela) do zawarcia z nią umowy o kupno sprzedaż (dalej jako „Umowa”) na istniejących warunkach zawartych w Umowie, w tym we wszystkich jej załącznikach.
   • „Nabywca” – osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę na warunkach określonych w Umowie.
   • „Akceptacja” – pełna i bezwarunkowa akceptacja przez Nabywcę warunków Umowy.
   • „Towar” – szereg nazw towarów z kategorii pochłaniaczy pyłu do paznokci, oczyszczaczy-rekuperatorów oraz akcesoriów, prezentowanych na oficjalnej stronie internetowej Sprzedawcy.
   • „Zamówienie” – poszczególne pozycje z listy asortymentowej towarów wybrane przez Nabywcę podczas składania wniosku na stronie internetowej lub za pośrednictwem Operatora.
   • „Dostawa” – usługi kurierskie w zakresie dostawy Zamówienia.
 2. Przedmiot Umowy.

  1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać na własność Nabywcy, a Nabywca zobowiązuje się zapłacić i przyjąć Towar z kategorii pochłaniaczy pyłu i akcesoriów do paznokci zamówiony w Sklepie internetowym max4u.pro.
  2. Własność zamówionych Towarów przechodzi do Nabywcy w chwili faktycznego przekazania Towaru Nabywcy i zapłaty przez niego pełnej wartości Towaru. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Nabywcę od momentu faktycznego przekazania Towaru Nabywcy.
  3. Fakt złożenia Zamówienia przez Nabywcę jest bezwarunkowym faktem akceptacji przez Nabywcę warunków niniejszej Umowy.
 3. Przygotowanie oraz realizacja Zamówienia.

  1. Zamówienie Towaru odbywa się przez Nabywcę na Stronie internetowej Sprzedawcy https://max4u.pro/ (dalej jako „Strona internetowa”).
  2. Do złożenia Zamówienia na stronie internetowej rejestracja nie jest wymagana.
  3. Składając zamówienie na Stronie internetowej, Nabywca zobowiązuje się do złożenia następujących informacji osobowych:

   • nazwisko, imię, imię odojcowskie (jeżeli jest);
   • adres faktyczny wysyłki;
   • adres poczty elektronicznej;
   • telefon kontaktowy (komórkowy, stacjonarny).
  4. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Nabywcy podanych przy składaniu Zamówienia osobom nie związanym z realizacją Zamówienia.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość informacji podanych przez Nabywcę przy złożeniu Zamówienia.
  6. Nabywca jest odpowiedzialny za prawdziwość dostarczonych informacji podczas składania Zamówienia.
  7. Opłata Zamówienia złożonego samodzielnie przez Nabywcę na stronie internetowej oraz zaznaczenia płatności na stronie internetowej oznacza wyrażenie zgody Nabywcy na warunki niniejszej Umowy. Dniem zapłaty za Zamówienie jest data zawarcia Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Nabywcą.
  8. Po zakończeniu procesu Zamówienie automatycznie otrzymuje numer referencyjny („Nr zamówienia”).
  9. Sposób płatności i wysyłki Nabywca wybiera przy składaniu Zamówienia samodzielnie z opcji oferowanych przez Sprzedawcę. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty za Towar zgodnie z wybraną opcją.
  10. Fakt złożenia Zamówienia i opłaty Towaru jest potwierdzany przez wysłanie do Nabywcy wiadomości drogą mejlową lub SMS-em. W przypadku nieotrzymania przez Nabywcę mejla wysłanego na jego adres lub SMS-a na jego numer telefonu, Nabywca ma skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania potwierdzenia płatności za Towar w ciągu 1 (jednego) dnia od daty płatności.
  11. Wszystkie materiały informacyjne prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy mają charakter informacyjny i nie mogą w pełni przekazywać wiarygodnych informacji o niektórych właściwościach i cechach Towaru. Jeśli Nabywca ma pytania dotyczące właściwości i cechach Towaru, przed złożeniem Zamówienia ma skorzystać z porady Sprzedawcy.
 4. Terminy realizacji Zamówienia.

  1. Termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności zamówionych pozycji Towaru w magazynie Sprzedawcy oraz od czasu potrzebnego na przygotowywanie Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia w wyjątkowych przypadkach może być uzgodniony z Nabywcą indywidualnie w zależności od charakterystyki i ilości zamówionego Towaru. W przypadku braku części Zamówienia w magazynie Sprzedającego, w tym z przyczyn niezależnych od ostatniego, Sprzedający ma prawo anulować tę pozycję Zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Nabywcę o zmianie kompletności jego Zamówienia.
  2. W przypadku, gdy termin realizacji Zamówienia nie jest określony podczas składania Zamówienia, domyślnie przyjmuje się termin trzydziestu (30) dni kalendarzowych.
  3. Zamówienie uznaje się za dostarczone w momencie jego przekazania Nabywcy. Podpisując się w akcie odbioru, przekazanego przez kuriera, Nabywca potwierdza realizację Zamówienia.
  4. W przypadku podania przez Nabywcę nieprawdziwych danych kontaktowych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Zamówienia.
  5. W przypadku nienależytej realizacji dostawy Zamówienia z winy Sprzedawcy ponowna dostawa Zamówienia jest bezpłatna lub na żądanie Nabywcy Zamówienie może zostać anulowane; w zależności od sposobu płatności środki zostaną zwrócone na kartę bankową lub na konto Nabywcy.
 5. Płatność za Towar.

  1. Ceny Towarów są ustalane jednostronnie przez Sprzedawcę i podawane na Stronie internetowej w EURO. Cena Towaru może być jednostronnie zmieniona przez Sprzedawcę. Przy czym cena zamówionego i opłaconego przez Nabywcę Towaru nie podlega zmianie.
  2. Nabywca jest zobowiązany do opłaty zamówionego Towaru w ciągu 3 (trzech) dni bankowych od daty złożenia Zamówienia.
  3. Płatność za Towar przez Nabywcę jest dokonywana kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub przelewem bankowym na konto Sprzedawcy. Metoda płatności jest uzgadniana z Nabywcą.
  4. Wszystkie tranzakcję przy pomocy kart plastikowych są realizowane za pomocą elektronicznej bramki płatniczej ChronoPay. Firma ChronoPay specjalizuje się w zapewnieniu bezpieczeństwa płatności kartą online. Podczas dokonywania płatności ChronoPay akceptuje dane Twojej karty, a następnie te dane są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego łącza SSL do serwera autoryzacji ChronoPay. Dane karty są przesyłane tylko w postaci zaszyfrowanej. Do przesyłania informacji ChronoPay wykorzystuje specjalne technologie bezpieczeństwa płatności kartą Online Verified by Visa i MasterCard Secure Code. Wszystkie transakcje na karcie są wykonywane przy pełnej zgodności z wymogami VISA International, MasterCard i innych systemów płatności. Bezpieczeństwo przetwarzania płatności internetowych za pośrednictwem ChronoPay gwarantują międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa PCI DSS. Działalność ChronoPay jest zgodna z wymogami Ustawy „O danych osobowych”. Wszystkie działania z danymi osobowymi płatników są wykonywane wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z wymogami międzynarodowych systemów płatności dane karty po zakończeniu płatności nie są przechowywane w sklepie internetowym ani na serwerze autoryzacji ChronoPay.
  5. Przedpłata przelewem bankowym następuje dopiero po potwierdzeniu Zamówienia przez menedżera Sprzedawcy.
  6. Po potwierdzeniu Zamówienia przez menedżera potwierdzenie płatności jest wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną lub w formie wiadomości SMS. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności zawierającego kwotę płatności, szczegóły płatności, numer Zamówienia i dane płatnika Nabywca może dokonać płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.
  7. Płatność za Towar uważa się za dokonaną w chwili pomyślnego zakończenia transakcji kartą lub wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy przy użyciu metody płatności bezgotówkowej. Fakt zapłaty za usługę jest potwierdzany przez Sprzedawcę poprzez wysłanie do Nabywcy mejla lub wiadomości na numer telefonu podany przez Nabywcę.
  8. Umowa kupna sprzedaży uważa się za zawartą w chwili zapłaty przez Nabywcę za Towar.
 6. Dostawa Towaru.

  1. Dostawa odbywa się w sposób uzgodniony z Nabywcą.
  2. Zamówione Towary są przekazywane Nabywcy, a w przypadku jego nieobecności – osobie (dalej jako Osoba upoważniona), która przedstawiła paragon lub inny dokument potwierdzający dokonaną przez Nabywcę przedpłatę.
  3. Obowiązek Sprzedawcy w zakresie dostawy Towaru z warunkiem jego dostarczenia uznaje się za spełniony z chwilą podpisania przez Nabywcę lub Osobę upoważnioną dokumentów przewozowych. Odbiór Towaru bez uwag pozbawia Nabywcę prawa do odniesienia się do niezgodności faktycznie dostarczonego Towaru z Zamówieniem lub dokumentem towarzyszącym.
  4. Prawo własności Towaru oraz ryzyko przypadkowego uszkodzenia i / lub zniszczenia Towaru przenoszą się na Nabywcę z chwilą faktycznego przekazania Towaru i podpisania przez niego lub Osobę upoważnioną dokumentów przewozowych przy dostarczeniu Towaru do Nabywcy.
  5. Koszt dostawy jest obliczany przez Sprzedawcę według stawek prewoźnika wybranego przez Nabywcę w momencie potwierdzenia Zamówienia.
  6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać terminów dostawy Towarów określonych w niniejszej ofercie i / lub na Stronie internetowej. Jednak opóźnienia w dostawie Towarów są możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które wystąpiły nie z winy Sprzedawcy. Czas dostawy zależy od lokalizacji Nabywcy i wynosi od 1 (jednego) do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych.
  7. Nabywca ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Zamówienia do momentu przekazania go do usługi dostawy.
  8. W przypadku, gdy Towar nie został przekazany Nabywcy z winy ostatniego, ponowna dostawa może być dokonana pod warunkiem uzgodnienia przez Sprzedawcę i Nabywcę nowych terminów dostawy oraz pod warunkiem zapłaty przez Nabywcę kosztów ponownej dostawy Towaru.
  9. W przypadku odmowy Nabywcy przyjęcia i opłaty Towaru Nabywca zobowiązuje się do zapłaty kurierowi kosztów wysyłki Towaru.
 7. Zwrot i wymiana Towaru.

  1. Zgodnie z ust. 4 artykułu 26.1 Ustawy FR „O ochronie praw konsumenckich” nr 2300-1 z dnia 07.02.1992r. zakupiony zdalnie Towar można zwrócić w ciągu 7 dni od momentu zakupu lub zrezygnować z niego w dowolnym momencie przed otrzymaniem.
  2. Nabywca rekompensuje Sprzedawcy niezbędne koszty transportu poniesione w związku z wymianą lub zwrotem Towaru.
  3. W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru o niewłaściwej jakości Nabywca zobowiązuje się dostarczyć Towar do biura Sprzedawcy w możliwie najkrótszym czasie w celu przeprowadzenia kontroli jakości Towaru.
  4. Zwrot Towaru o niewłaściwej jakości jest możliwy w okresie gwarancyjnym pod warunkiem obowiązkowego dostarczenia opinii technicznej przez serwis naprawy gwarancyjnej lub niezależnej ekspertyzy.
  5. Nabywca ma prawo zrezygnować z Towarów o odpowiedniej jakości w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru, jeśli: Towar nie był w użyciu; opakowanie jest zachowane; Towar zachował wygląd handlowy, właściwości konsumenckie, plomby, etykiety fabryczne; dokumenty wysyłkowe i/lub czeki dotyczące płatności towaru, jeśli takie istnieją, zachowały się w całości.
  6. W celu zwrotu Towaru odpowiedniej jakości Nabywca przesyła Oświadczenie wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt zakupu w sklepie internetowym https://max4u.pro/, pocztą, mejlem i@max4u.pro lub bezpośrednio do biura Sprzedawcy. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenie do rozpatrzenia i w ciągu 5 dni roboczych uzgadnia z Nabywcą warunki zwrotu Towaru. Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu Towaru, jeśli okaże się, że Towar był w eksploatacji i/lub ma uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, zadrapania, ułomki, brak opakowania itp.).
  7. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Nabywcy i jest przez niego organizowany samodzielnie.
  8. W przypadku zwrotu Towaru Nabywca jest zobowiązany do zrekompensowania Sprzedającemu wszystkich kosztów związanych z dostawą zwracanego Towaru.
  9. W przypadku prawidłowej procedury zwrotu Sprzedawca zwraca zapłacone za Towar środki pieniężne w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Nabywcy na konto wskazane we wniosku.
  10. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot pieniędzy jest dokonywany kartą, z której dokonano płatności za Zamówienie.
 8. Siła wyższa.

  Każda ze stron jest zwolniona z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie tego było spowodowane okolicznościami siły wyższej: tzn. nadzwyczajnymi wydarzeniami i okolicznościami, których Strony nie były w stanie przewidzieć ani zapobiec w rozsądny sposób. Takie nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności obejmują w szczególności: powodzie, pożary, trzęsienia ziemi oraz inne klęski żywiołowe, a również działania wojenne, strajki itp.

 9. Odpowiedzialność stron.

  1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej Umowy (oferty Sprzedawcy zaakceptowanej przez Nabywcę) Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej.
  2. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne i logo zamieszczone w Sklepie internetowym i na Stronie internetowej mają prawowitego posiadacza. Nielegalne wykorzystywanie tych danych i obrazów jest ścigane zgodnie z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Nabywcy w wyniku niewłaściwego użytkowania przez niego Towarów zakupionych w Sklepie internetowym.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za straty Nabywcy wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Zamówienia, w tym niewłaściwego podania danych osobowych, a także niewłaściwego działania osób trzecich.
  5. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji i danych osobowych podanych przez niego podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym.
 10. Przetwarzanie danych osobowych.

  1. Składając Zamówienie na stronie https://max4u.pro/, Nabywca potwierdza zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę następujących danych osobowych: imię i nazwisko, Telefon kontaktowy, adres mejlowy, adres zamieszkania.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu dostarczania informacji o usługach, promocjach lojalnościowych, w celach marketingowych, w innych celach handlowych, a także w celu spełnienia wymog prawnych FR.
  3. Nabywca wyraża zgodę na wykonywanie wszelkich działań w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia powyższych celów, w tym zbierania, usystematyzowania, gromadzenia, przechowywania (w formie elektronicznej i papierowej), wyjaśniania (aktualizacji, modyfikacji), przekazywania, depersonalizacji, blokowania, niszczenia, przekazywania danych osobowych, a także wykonywania innych działań z danymi osobowymi Nabywcy z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa FR.
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest na okres 5 lat.
  5. Sprzedawca przetwarza i zapewnia poufność danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa Federacji Rosyjskiej.
  6. Nabywca jest powiadamiany, że ma prawo wycofać niniejszą Umowę poprzez wysłanie stosownego pisemnego powiadomienia do Sprzedawcy pod adresem 392031, Obwód Tambowski, miasto Tambow, ulica Sowiecka, dom 194L, biuro 203 co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed wycofaniem Umowy.
 11. Inne warunki.

  1. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym spełnieniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy będą podejmowane przez Strony w drodze przyjaznych negocjacji.
  2. W przypadku braku porozumienia w trakcie negocjacji spory będą rozstrzygane sądowo zgodnie z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej.
  3. Termin rozpatrzenia wniosku i zwrotu pieniędzy Nabywcy rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia i jest obliczany w dniach roboczych z wyłączeniem świąt / dni wolnych. Jeżeli oświadczenie wpłynęło do Sprzedawcy po godzinie 18.00 dnia roboczego lub w dzień świąteczny/wolny, za moment otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia uznaje się następny dzień roboczy. W sprawach dotyczących płatności, jakości, terminowości odbioru usług i innych pytań dotyczących operacji bankowych prosimy o kontakt telefoniczny +7(495)540-57-50 lub mejlowy: i@max4u.pro.
 12. Adresy, dane firmy Sprzedawcy:

  Indywidualny przedsiębiorca (IP) Kudryavtsev Maksim Viktorovich

  NIP 682963569900

  Dane bankowe:

  BIK 044525201

  Nazwa banku PAO AKB „AVANGARD”

  Konto korespondencyjne 30101810000000000201

  Konto bankowe 40802810926100009300

  Adres prawny: 392027, m. Tambów, ul. Wyszesławcewa, 51

  Adres pocztowy: 392031, Obwód Tambowski, miasto Tambow, ulica Sowiecka, dom 194L, biuro 203

  Telefon: +7(495)540-57-50

  email: i@max4u.pro